czwartek, 07 kwiecień 2011 10:57

KONFERENCJA: Quo vadis, Europa? Mocarstwowe perspektywy dla Starego Kontynentu

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 quo vadisEuropejskie Centrum Analiz Geopolitycznych

objęło patronat nad KONFERENCJĄ:

"Quo vadis, Europa?

Mocarstwowe perspektywy dla Starego Kontynentu"

 

Pomysł na temat konferencji - piszą oragnizatorzy z Klubu Imperialnego - zrodził się na fali dynamicznie rozwijającej się wymiany idei w kręgach akademickich i w publicystyce, którą niewątpliwie rozpoczęło wydane w roku 2007 dzieło Jana Zielonki, polskiego profesora na Uniwersytecie w Oxfordzie, pt. „Europa jako imperium”, gdzie koncepcja „imperium” została wykorzystana do płodnego intelektualnie opisu możliwej opcji rozwoju politycznego Unii Europejskiej. Pojęcie to umożliwiło ucieczkę od dość „konserwatywnego” postrzegania procesu integracji jako zmierzającego bądź do utworzenia klasycznej organizacji międzynarodowej („Europa narodów”), bądź do unifikacji i federalizacji (superpaństwo). Ten tor myślenia został zresztą dostrzeżony przez przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, który stwierdził, iż wyobraża sobie proces integracji jako konstruowanie imperium. Ten typ organizacji politycznej nie jest już więc dziedziną czystej spekulacji i wymaga rzetelnej naukowej analizy, skoro przenika do myślenia najważniejszych europejskich polityków.

Naszym celem jest umożliwienie badaczom o różnych poglądach na europejski potencjał mocarstwowy i zajmującym się różnymi płaszczyznami tego zagadnienia (z dziedzin politologii, socjologii, stosunków międzynarodowych, prawa, historii i innych) prowadzenia naukowej dyskusji. Takich właśnie osób poszukujemy i zapraszamy je do udziały w naszej konferencji.

Wystąpienia w ramach konferencji odbędą się w dwóch sesjach. Na sesję poranną składać się będą referaty uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do czynnego udziału w konferencji. Część popołudniowa z kolei byłaby przeznaczona na dyskusję panelistów, osób o wysokim doświadczeniu naukowym i publicystycznym w zakresie idei mocarstwowych dla Europy, ze szczególnym uwzględnieniem roli Polski.
Nasza konferencja odbędzie się 6 maja na Uniwersytecie Warszawskim i jest otwarta dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych zajmujących się tematyką związaną z ideą europejskiej mocarstwowości.

Harmonogram Konferencji Naukowej
„Quo vadis, Europa? Mocarstwowe perspektywy dla Starego Kontynentu”

10.00 – otwarcie Konferencji

10.05 – 11.25 – Panel I: Historia i tożsamość
1. Teorie i koncepcje integracyjne Unii Europejskiej z polskiej perspektywy (mgr Beata Master)
2. Imperium Europejskie jako palingeneza. Miejsce i rola koncepcji paneuropejskich w doktrynach europejskiego faszyzmu i postfaszyzmu. (mgr Ronald Lasecki)
3. Obywatelstwo Unii Europejskiej jako narzędzie polityki konsolidacyjnej (Paweł Jędral)
4. W poszukiwaniu „błękitnej karty”- prawo imigracyjne jako narzędzie
formowania tożsamości i jedności europejskiej. (Magdalena Wojdala)

11.25 – 11.35 – pytania z sali do prelegentów

11.40 – 12.40 – Panel II: Polityka zagraniczna – geopolityka
1. Geopolityczny wymiar rywalizacji o państwa sąsiedzkie Unii Europejskiej (mgr Marcin Domagała)
2. Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki (?). Europejska polityka Sąsiedztwa na rozdrożu (mgr Monika Żukowska)
3. Stany Zjednoczone a Europa w wielobiegunowym świecie XXI w. (Mateusz Haleczko)

12.40 – 12.50 – pytania z sali do prelegentów

12.55 – 13.55 Panel III: Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo
1. Wysoki Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej – kompetencje w świetle Traktatu z Lizbony a rzeczywistość międzynarodowa (Iwona Miedzińska)
2. Moc i przemoc – uregulowania prawne Unii Europejskiej wobec zjawiska terroryzmu. (Tomasz Klemt)
3. Teraźniejszość i przyszłość armii europejskiej - szkic o ramach politycznych i prawnych (Karol Muszyński)

13.55 – 14.05 pytania z sali do prelegentów

14.10 – 15.10 Panel IV: Struktura i sprawy wewnętrzne
1. Kolos na glinianych nogach ? Rzecz o deficycie przywództwa w Unii Europejskiej (mgr Joanna Rutkowska)
2. Klauzula elastyczności w systemie prawa europejskiego - kwestia konstytucyjności (Piotr Moskała)
3. Współpraca policyjna jako przykład ewolucji w myśleniu o Unii Europejskiej - geneza i prognozy dla Europolu (Tomasz Królasik)

15.10 – 15.20 pytania z sali do prelegentów

15.20 – 16.00 Panel V: Gospodarka
1. Rola kryzysu walutowego w Europejskim Systemie Monetarnym w procesie kształtowania integracji walutowej. (Tomasz Zinkiewicz)
2. Imperialistyczna polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego jako czynnik gospodarki finansowej Międzynarodowego Zrzeszenia Banków Spółdzielczych (mgr Joanna Główka)

16.00 – 16.05 pytania z sali do prelegentów

16.10 – 16.55 przerwa obiadowa

17.00 – 20.00 Panel dyskusyjny na temat mocarstwowych aspiracji Europy ze szczególnym uwzględnieniem roli Polski w procesach integracyjnych

Dyskutanci: prof. Jan Kieniewicz, Tomasz Gabiś, Szczepan Twardoch
Prowadzący: Krzysztof Bosak


Czytany 5361 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 październik 2014 00:04