Wydrukuj tę stronę
sobota, 07 maj 2011 08:30

IV ZJAZD GEOPOLITYKÓW POLSKICH

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

IV Zjazd Geopolityków Polskich

IVZjazdgeopolitykow-small

Opłata konferencyjna: 50,00 zł (zapewnione dwa obiady i materiały konferencyjne; organizatorzy nie zapewniają noclegów)

Zjazd będzie miał charakter konferencji ogólnopolskiej, w której wezmą udział czołowi polscy badacze, specjalizujący się w geopolityce akademickiej. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Andrzej Piskozub ("Sven Hedin jako geopolityk").


Obrady toczyć się będą w ramach sesji plenarnej oraz sesji panelowych. Planowane sesje panelowe obejmują trzy obszary badawcze:


1. Historia myśli geopolitycznej

2. Współczesne procesy geopolityczne

3. Teoria, metodologia i filozofia geopolityki

Przewiduje się wystąpienia 15-minutowe prezentujące główne tezy poruszanej przez uczestników problematyki.

Organizatorzy zapewniają druk materiałów przedkonferencyjnych oraz pokonferencyjnych

LISTA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI:

1. Dr Przemysław Adamczewski (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu)
Determinanty geograficzne sytuacji międzynarodowej Abchazji

2. Zenon Blok (Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni) – słuchacz

3. Karol Bobkowski (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
Chiny w grze o dominację nad Eurazją

4. Michał Charzyński (Akademia Humanistyczna im. A.Gieysztora w Pułtusku) – słuchacz

5. dr Gracjan Cimek (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
Korporacja ponadnarodowa – pionek, wieża czy król na globalnej szachownicy

6. Aleksandra Chłopek (Uniwersytet Wrocławski) – słuchacz

7. Marcin Domagała (Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych)
Tematyka geopolityczna w wystąpieniach sejmowych

8. Dr Radosław Domke (Uniwersytet Zielonogórski)
Polska w Układzie Warszawskim w latach 1955-1991.Miejsce, rola i suwerenność nadwiślańskiego ośrodka siły w orbicie jednego z dwóch podstawowych bloków geopolitycznych zimnej wojny

9. kpt. Mariusz Falkowski (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Uniwersytet Wrocławski)
Geopolityka autostrad

10. Paweł Fleischer (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Geopolityczna ocena działalności NATO

11. Kamil Glinka (Uniwersytet Zielonogórski)
Rola i znaczenie dyplomacji kulturalnej w polityce zagranicznej USA

12. Bartosz Granic (Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Gdański) – słuchacz

13. Dr Krzysztof Iwańczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Geopolityczne dylematy Federacji Rosyjskiej

14. Beata Jaroszewska (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Trzy mocarstwa – walka o wpływy

15. Rafał Jewdokimow (Uniwersytet Jagielloński)
Współczesna pozycja geostrategiczna Federacji Rosyjskiej

16. Dr hab. Adam Karpiński (Uniwersytet Gdański) – słuchacz

17. Dr Tomasz Klin (Uniwersytet Wrocławski)
Czynniki geopolityczne a pozycja międzynarodowa państwa

18. Dr Renata Knyspel-Kopeć (Polskie Towarzystwo Historyczne, O. Zielona Góra)
Miejsce Polski w układzie europejskim kształtującym się w wyniku pierwszej wojny światowej w świetle czasopisma „Przegląd Narodowy” (1919-1921)

19. Robert Kobryński (Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych) – słuchacz

20. Mieczysław Kopeć (Uniwersytet Zielonogórski)
USA jako „ostatnie supermocarstwo” w ujęciu Zbigniewa Brzezińskiego

21. Janusz Kowalczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Węgierska mniejszość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej jako czynnik geopolityczny

22. Bartosz Kowalski (Politechnika Koszalińska) – słuchacz

23. Szymon Krupka (Akademia Obrony Narodowej) – słuchacz

24. Marcin Kulesza (Uniwersytet Szczeciński)
Geopolityczne miejsce Polski w świetle Polityki zagranicznej Polski Kazimierza Studentowicza

25. Dr Zbigniew Lach (Akademia Obrony Narodowej)
Geopolityczne aspekty kształtowania  przestrzeni  bezpieczeństwa państwa  

26. Prof. dr hab. Wojciech Lamentowicz (Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni)
Efekt strategicznego tsunami w chaotycznych przestrzeniach  asymetryczności

27. Ewa Liszkowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Wieczysty pokój końca historii. Koncepcje geopolityczne I. Kanta i F. Fukuyamy

28. Ppłk dr Andrzej Łaszczuk (Akademia Obrony Narodowej)
Geokody, geotransindykatory i „mapy drogowe” geopolityki

29. Prof. dr hab. Jarosław Macała (Uniwersytet Zielonogórski)
„Każda ludzka wspólnota jest w walce ze światem zewnętrznym i sama ze sobą o niezależny byt”. O relacji państwo-przestrzeń w myśli Friedricha Ratzela

30. Bartosz Madejczyk (Politechnika Koszalińska) – słuchacz

31. Prof. dr hab. Andrzej Piskozub (Uniwersytet Gdański)
Sven Hedin jako geopolityk

32. Agnieszka Polończyk (Uniwersytet Jagielloński) – słuchacz

33. Dr Stanisław Potrzebowski (Rodzima Wiara)
Przeciwstawność lądu i morza

34. Łukasz Reszczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych)
Królestwo Jugosławii jako geopolityczny pomost bezpieczeństwa dla Drugiej Rzeczypospolitej

35. Marek Reszuta (Seminarium Geopolityki Akademickiej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego) – słuchacz

36. Dr Michał Rzepecki (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie)
Surowce energetyczne jako podstawa kształtowania polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej.

37. Marlena Sawicka (Uniwersytet Warszawski)
Metoda matrycy strategicznej

38. Kornel Sawiński (Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych)
Komitet Akcji Europejsko-Libijskiej jako przykład organizacji o sieciowym charakterze

39. Dr Przemysław Sieradzan (Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych)
Geopolityczne znaczenie Mongolii

40. Prof. dr hab. Julian Skrzyp (Akademia Obrony Narodowej)
Chiny – „Wielki marsz Państwa Środka” w celu osiągnięcia pozycji globalnego ośrodka siły

41. Marek Śmigasiewicz (Uniwersytet Warszawski) – słuchacz

42. Wojciech Spirewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Wzrost znaczenia geoekonomicznych czynników bezpieczeństwa państw wysokorozwiniętych

43. Agnieszka Stec (Uniwersytet Warszawski) – słuchacz

44. Prof. dr hab. Mirosław Sułek (Uniwersytet Warszawski)
Programowanie gospodarczo-obronne

45. Leszek Sykulski (Instytut Geopolityki w Częstochowie)
„W stronę Rządu Światowego”. Geokracja – zarys doktryny geopolitycznej

46. Dr Grzegorz Tokarz (Uniwersytet Wrocławski)
Geografia w myśli społeczno-politycznej Zygmunta Krasińskiego

47. Teresa Usewicz (Akademia Marynarki Wojennej) – słuchacz

48. Katarzyna Walasek (Uniwersytet Jagielloński)
Rosyjska Ameryka, rosyjska Arktyka. Między historią a współczesnością

49. Mateusz Wojaczek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – słuchacz

50. Michalina Wojaczek (Uniwersytet Wrocławski)
Afryka we współczesnych włoskich teoriach geopolitycznych

51. Dorota Wysokińska (Warszawa) – słuchacz

52. Kamil Wysokiński (Instytut Geopolityki w Częstochowie)
Rewolucje w krajach arabskich. Przyczyny, przebieg, konsekwencje.

53. Dr Andrzej Zapałowski (Uniwersytet Rzeszowski)
Polsko-rosyjska koegzystencja wpływów polityczno-gospodarczych na Ukrainie jako istotny czynnik stabilizacji w Europie Środkowo-Wschodniej

54. Mateusz Zbróg (Uniwersytet Wrocławski) – słuchacz

55. Wojciech Zrajko (Akademia Obrony Narodowej) – słuchacz

56. Monika Żukowska (Uniwersytet Warszawski)
Unia Europejska jako nowy typ podmiotu geopolityki

PROGRAM KONFERENCJI:

20 października (czwartek)
10.30
12.00 – rejestracja uczestników zjazdu.

12.00
* inauguracja konferencji, powitanie gości przez władze Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej oraz współorganizatorów zjazdu (Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Instytut Geopolityki w Częstochowie i Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych).

12.15
13.00  – Referat inaugurujący konferencję (Aula AMW):
* prof. dr hab. Andrzej Piskozub (Uniwersytet Gdański)
Sven Hedin jako geopolityk

13.15–14.00

* prof. dr hab. Wojciech Lamentowicz (Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni)
Efekt strategicznego tsunami w chaotycznych przestrzeniach asymetryczności.

* ppłk dr Andrzej Łaszczuk (Akademia Obrony Narodowej)
Geokody, geotransindykatory i „mapy drogowe” geopolityki.

* prof. dr hab. Mirosław Sułek (Uniwersytet Warszawski)
Programowanie gospodarczo-obronne

14:00–14:45 – przerwa obiadowa

14:45–16:15 – otwarta debata:
„Kierunki polskiej polityki zagranicznej w dobie policentryzacji świata”.
* Odczyt wprowadzający do dyskusji wygłosi Pan premier Leszek Miller.
* Wśród panelistów dyskusji znajdą się m.in. Panowie: Leszek Miller, prof. Leszek Moczulski, prof. Andrzej Piskozub, dr Mateusz Piskorski (Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych), Siergiej Musienko (Centrum Analityczne ECOOM). Dyskusję poprowadzi Leszek Sykulski, prezes Instytutu Geopolityki w Częstochowie.

16.30–18:00 – obrady w sekcjach tematycznych

Sekcja: „Współczesne procesy geopolityczne”
* Marlena Sawicka (Uniwersytet Warszawski)
Metoda matrycy strategicznej.

* dr Stanisław Potrzebowski (Rodzima Wiara)
Przeciwstawność lądu i morza.

* Marcin Domagała (Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych)
Tematyka geopolityczna w wystąpieniach sejmowych.

* dr Gracjan Cimek (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
Korporacja ponadnarodowa – pionek, wieża czy król na globalnej szachownicy.

* Leszek Sykulski (Instytut Geopolityki w Częstochowie)
„W stronę Rządu Światowego”. Geokracja – zarys doktryny geopolitycznej.

Sekcja: „Myśl geopolityczna”

* prof. dr hab. Jarosław Macała (Uniwersytet Zielonogórski)
„Każda ludzka wspólnota jest w walce ze światem zewnętrznym i sama ze sobą o niezależny byt”. O relacji państwo-przestrzeń w myśli Friedricha Ratzela.

* dr Radosław Domke (Uniwersytet Zielonogórski)
Polska w Układzie Warszawskim w latach 1955-1991. Miejsce, rola i suwerenność nadwiślańskiego ośrodka siły w orbicie jednego z dwóch podstawowych bloków geopolitycznych zimnej wojny.

* Michalina Wojaczek (Uniwersytet Wrocławski)
Afryka we współczesnych włoskich teoriach geopolitycznych

* Ewa Liszkowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Wieczysty pokój końca historii. Koncepcje geopolityczne Immanuela Kanta i Francisa Fukuyamy.

* Mieczysław Kopeć (Uniwersytet Zielonogórski)
USA jako „ostatnie supermocarstwo” w ujęciu Zbigniewa Brzezińskiego

21 października 2011 (piątek)

9:00–10:15 – obrady ogólne (Aula AMW):

* dr hab. Adam Karpiński (Uniwersytet Gdański)
O pożytku metody historyzmu analityczno-syntetycznego w myśleniu o polityce.

* dr Zbigniew Lach (Akademia Obrony Narodowej)

Geopolityczne aspekty kształtowania przestrzeni bezpieczeństwa państwa.  

* dr Tomasz Klin (Uniwersytet Wrocławski)
Czynniki geopolityczne a pozycja międzynarodowa państwa.

* dr Stanisław Musiał (Akademia Marynarki Wojennej)
Współczesne rozumienie geopolityki i pojęć pochodnych.

10.30–12.00 – obrady w sekcjach tematycznych

Sekcja : „Współczesne procesy geopolityczne”

* prof. dr hab. Julian Skrzyp (Akademia Obrony Narodowej)
Chiny – „Wielki marsz Państwa Środka” w celu osiągnięcia pozycji globalnego ośrodka siły.

* Karol Bobkowski (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
Chiny w grze o dominację nad Eurazją.

* dr Przemysław Sieradzan (Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych)
Geopolityczne znaczenie Mongolii.

* kpt. Mariusz Falkowski (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Uniwersytet Wrocławski)
Geopolityka autostrad

* Wojciech Spirewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Wzrost znaczenia geoekonomicznych czynników bezpieczeństwa państw wysokorozwiniętych.

* Monika Żukowska (Uniwersytet Warszawski)
Unia Europejska jako nowy typ podmiotu geopolityki.

12:00–12:15 - przerwa kawowa

12:15–13.45 – obrady

* dr Krzysztof Iwańczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Geopolityczne dylematy Federacji Rosyjskiej.

* Rafał Jewdokimow (Uniwersytet Jagielloński)
Współczesna pozycja geostrategiczna Federacji Rosyjskiej

* dr Michał Rzepecki (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie)
Surowce energetyczne jako podstawa kształtowania polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej.

* Katarzyna Walasek (Uniwersytet Jagielloński)
Rosyjska Ameryka, rosyjska Arktyka. Między historią a współczesnością.

* dr Andrzej Zapałowski (Uniwersytet Rzeszowski)
Polsko-rosyjska koegzystencja wpływów polityczno-gospodarczych na Ukrainie jako istotny czynnik stabilizacji w Europie Środkowo-Wschodniej.  

* dr Przemysław Adamczewski (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu)
Determinanty geograficzne sytuacji międzynarodowej Abchazji

14:00–14:45 – przerwa obiadowa

14.45–16.00 – obrady

* Beata Jaroszewska (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Trzy mocarstwa – walka o wpływy.

* Paweł Fleischer (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Geopolityczna ocena działalności NATO.

* Kamil Glinka (Uniwersytet Zielonogórski)
Rola i znaczenie dyplomacji kulturalnej w polityce zagranicznej USA.

* Kamil Wysokiński (Instytut Geopolityki w Częstochowie)
Rewolucje w krajach arabskich. Przyczyny, przebieg, konsekwencje.

* Kornel Sawiński (Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych)
Komitet Akcji Europejsko-Libijskiej jako przykład organizacji o sieciowym charakterze.

Sekcja:  „Myśl geopolityczna”

10.30–12.00

* dr Grzegorz Tokarz (Uniwersytet Wrocławski)

Geografia w myśli społeczno-politycznej Zygmunta Krasińskiego.

* Marcin Kulesza (Uniwersytet Szczeciński)
Geopolityczne miejsce Polski w świetle Polityki zagranicznej Polski Kazimierza Studentowicza.

* Łukasz Reszczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych)
Królestwo Jugosławii jako geopolityczny pomost bezpieczeństwa dla Drugiej Rzeczypospolitej.

* dr Renata Knyspel-Kopeć (Polskie Towarzystwo Historyczne, O. Zielona Góra)
Miejsce Polski w układzie europejskim kształtującym się w wyniku pierwszej wojny światowej w świetle czasopisma „Przegląd Narodowy” (1919-1921)

* Janusz Kowalczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Węgierska mniejszość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej jako czynnik geopolityczny.

12:00–12:15 - przerwa kawowa

OFERTA HOTELOWA

Komitet organizacyjny:

* Dr Gracjan Cimek (Akademia Marynarki Wojennej)
* Marcin Domagała (prezes Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych)
* Dr Radosław Domke (prezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego)
* Leszek Sykulski (prezes Instytutu Geopolityki w Częstochowie)

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub telefonicznie pod numer: 503-83-10-88

Czytany 8236 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 październik 2014 00:04