IV ZJAZD GEOPOLITYKÓW POLSKICH

sobota, 07 maj 2011 08:30

IV Zjazd Geopolityków Polskich

KonfAONEuropejskie Centrum Analiz Geopolitycznych

 

objęło patronat nad KONFERENCJĄ:

Bezpieczeństwo Międzynarodwe. Aspekty prawne

 quo vadisEuropejskie Centrum Analiz Geopolitycznych

objęło patronat nad KONFERENCJĄ:

"Quo vadis, Europa?

Mocarstwowe perspektywy dla Starego Kontynentu"

 

Ku Nowej Europie

wtorek, 08 marzec 2011 09:28

Ku_Nowej_Europie


Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych objęło patronat nad książką prezesa Instytutu Geopolityki Leszka Sykulskiego, Ku Nowej Europie: perspektywa związku Unii Europejskiej i Rosji. Spojrzenie geopolityczne z Polski.

Strona 2 z 2