assad-and-putingeopolityka  prof. Aleksander Dugin

Sytuację w Syrii trzeba rozpatrywać w pierwszej kolejności w kontekście geopolitycznym. Podobnie jak Iran, Rosja czy Chiny, Syria opowiada się po stronie systemu multipolarnego. Świat wielobiegunowy, to taki, w którym Ameryka, blok zachodni, nie posiada wyłącznego prawa do decydowania o wszystkich problemach. Wielobiegunowość świata zakłada różne punkty widzenia na kwestię racji lub winy i na to, jakie należy podjąć działania w tym czy innym przypadku.

Dział: Syria_2012

alt

Magdalena Cichuta

Recenzja: Grzegorz Kołodko, Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010,  318 ss.

 

Dział: Recenzje