Władysław Gulewicz

„Wielka Rumunia” to geopolityczny projekt Bukaresztu stworzony po to, aby państwo rumuńskie przyjęło przywódczą rolę na obszarze Europy południowo-wschodniej. Zdaniem twórców tej koncepcji Rumunia zostanie „wielką” wtedy, kiedy wchłonie nie tylko Mołdawię, ale i Naddniestrze razem z ukraińską częścią Besarabii i Bukowiny.

Dział: Komentarze

geopolityka storm_piorun  dr Mateusz Piskorski

Trwa dyskusja na temat potencjalnych skutków stowarzyszenia krajów uczestniczących w programie Partnerstwa Wschodniego z Unią Europejską w różnych dziedzinach życia. Omawiano już wielokrotnie konsekwencje gospodarcze, społeczne i geopolityczne płynące z ewentualnego dokonania wyboru w tej sprawie. Warto jednak na chwilę zatrzymać się nad jeszcze jednym zagadnieniem i podjąć próbę odpowiedzi na pytanie o to, jakie będą faktyczne, istotne konsekwencje stowarzyszenia dla rozwoju sytuacji politycznej w interesujących nas państwach poradzieckich.

Dział: Komentarze
poniedziałek, 02 styczeń 2012 08:19

Jacek Kujawa: Geopolityczna gra Rumunii

romania  Jacek Kujawa

Przyłączenie Mołdawii bez wątpienia jest pierwszym krokiem ku realizacji geopolitycznego projektu Wielkiej Rumunii. Koncepcja ta zakłada zjednoczenie wszystkich ziem, mających jakikolwiek związek z narodem rumuńskim – historyczny, etniczny czy językowy – w granicach jednego państwa.

Dział: Komentarze
środa, 15 kwiecień 2009 13:59

Mateusz Piskorski: Mołdawska mamałyga

Mateusz Piskorski

W środku Europy, u granic rozszerzonej Unii Europejskiej, jak wskazuje na to coraz więcej faktów, pojawia się obszar tzw. upadłego państwa (a zatem terytorium pozbawionego politycznej władzy, insytucji i możliwości utrzymania porządku). To właśnie tego rodzaju strefy chaosu stanowią prawdziwe zagrożenie dla Europy, będąc rozsadnikiem zorganizowanej przestępczości, przemytu i narkobiznesu. Upadłym państwem, jak wiele na to wskazuje, może być już wkrótce Mołdawia.

Dział: Komentarze