eu

  Krzysztof Kokoszczyński

Główną przeszkodą, stojącą pomiędzy obywatelami a Unią, jest złożoność związku europejskiego. Co należy zrobić, aby obywatele Unii lepiej zrozumieli działania Parlamentu, a także jakie wypracować metody obywatelskiego wpływu na proces decyzyjny?

Dział: Unia Europejska