Anna Sobieraj

Przemyt alkoholowy i papierosowy w obszarze działań Rzeczypospolitej Polskiej i Obwodu Kaliningradzkiego jest kwestią bardzo złożoną i obserwowaną jedynie w szczątkowych ilościach. Ciekawe jest jej skompilowanie, przy jednoczesnym szybkim rozwoju. By odpowiedzieć na jakiekolwiek pytanie związane z przemytem należy pamiętać, że jego dynamika, rozrost i początki nie są pod kontrolą państwa. Skala zjawiska tyczy się całego świata, natomiast Polska i Obwód Kaliningradzki, to namiastka całości. Omawiane zagadnienia to czas przystąpienia Polski do układu z Schengen (2007 r. dotyczył przejść lądowych. 2008 r. objął również strefę powietrzną). Rok 2013 to drugi rok prezydentury Władimira Putina i pierwszy pełny rok działania Małego Ruchu Granicznego w Obwodzie Kaliningradzkim (MRG wszedł w życie w lipcu 2012 roku).

Dział: Analizy

lavrov_s  ECAG

Podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych Szanghajskiej Organizacji Współpracy zorganizowanego w Pekinie, rosyjski minister Siergiej Ławrow przestrzegł przed możliwą powtórką libijskiego scenariusza w Syrii. Ławrow stwierdził, że zewnętrzna ingerencja w konflikt wewnętrzny w Syrii i jednostronne sankcje mogą tylko powiększać chaos w regionie, tak jak stało się to w Libii. 

Dział: Syria_2012