polish_and_eu_flag  Bartosz Mroczkowski

Polska polityka zagraniczna przeżywa w ostatnich latach czas oświecenia i dzięki coraz bardziej docenianym w świecie polskim dyplomatom, bazuje ona na racjonalnej ocenie rzeczywistości. W stosunkach międzynarodowych planuje się koncepcje krótko, średnio i długo terminowe. Niewątpliwie polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej to plan krótko terminowy, bo od lipca do końca grudnia tego roku, ale polskie MSZ liczy na daleko idące korzyści. Ogromna szansa, która z zasady powinna wzmocnić państwo, a jednak jest się czego obawiać. geopolityka

Dział: Komentarze