book222  Władisław Guliewicz

Mówiąc o polskiej polityce wschodniej, musimy zawsze pamiętać, że Waszyngton, mimo że jest geograficznie oddalony od regionu Europy Wschodniej, był i nadal jest jednym z głównych graczy geopolitycznych na tym terenie. Innymi słowy - wpływu Stanów Zjednoczonych na relacje Polski ze wschodnimi sąsiadami nie można lekceważyć.

Dział: Komentarze

bookopen  Gregory Tinsky

Towarzysz Leonid Breżniew na przełomie lat siedemdziesiątych powiedział: „gospodarka powinna być oszczędna”. Ta genialna myśl od razu została sparodiowana przez licznych radzieckich dowcipnisiów i w skrócie brzmiała w sposób następujący: „gospodarka powinna być”. W odniesieniu do podstawowego pytania niniejszej dyskusji „jaką powinna być polska polityka wschodnia?”, odpowiedź brzmi „polska polityka wschodnia powinna być”.

Dział: Komentarze

boki  Piotr Wołejko

Polityka wschodnia stała się w ostatnich latach obszarem istotnego zainteresowania polskich polityków. Niewiele jednak mieliśmy z tego profitów, ponieważ wykorzystywano naszych wschodnich sąsiadów do rozgrywek czysto wewnętrznych. 

Dział: Komentarze
 alt   Piotr Kuspys
Ostatnio coraz częściej słychać głosy krytyki pod adresem polskiej polityki wobec wyraźnie zmierzającej na Wschód Ukrainy. Błędnie przyjmuje się, że Polacy mogli mieć wpływ na wybory dokonywane przez Ukraińców.
Dział: Komentarze
wtorek, 15 grudzień 2009 04:27

Maria Przełomiec: Warto walczyć o Wschód

alt Maria Przełomiec   Polską politykę zagraniczną można chyba uznać za jeden z największych sukcesów ostatniego dwudziestolecia. Pełna zgoda polskich elit, tych postsolidarnościowych i tych postkomunistycznych, co do integracji III RP z zachodnimi strukturami zaowocowała członkostwem najpierw w NATO, a następnie w Unii Europejskiej.    
Dział: Analizy