USflagglob


  prof. Immanuel Wallerstein

W ciągu ostatnich 50 lat polityka USA na Bliskim Wschodzie była budowana w oparciu o bardzo bliskie relacje z trzema państwami: Izraelem, Arabią Saudyjską i Pakistanem. W 2011 r. polityka ta stanęła w sprzeczności z interesami trzech, wyżej wymienionych, krajów i to w bardzo zasadniczych kwestiach.

Dział: Libia_2011