monylinks


  amb. Krzysztof Płomiński

W Polsce należy odnotować zaabsorbowanie elit priorytetami transformacji, kosztem pewnego lekceważenia roli państwa w sprawach gospodarczych i odejścia od ponadpartyjnego konsensusu w kwestiach zagranicznych. Rzeczywisty postęp w kierunku nadania ekonomicznemu wymiarowi polityki zagranicznej rangi priorytetu wymaga woli politycznej, wyrażonej również w tworzonych programach wyborczych poszczególnych ugrupowań, a także determinacji władz państwa.

Dział: Komentarze