konaraiz


geopolityka  Piotr A. Maciążek

Recenzja: Kirsten E. Schulze, Konflikt arabsko-izraelski, tł. Bartosz Hlebowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, 240 ss.

Dział: Recenzje