sobota, 02 kwiecień 2011 10:57

Łukasz Reszczyński: Trudna debata

Ku_Nowej_Europie


  Łukasz Reszczyński

Zamiast recenzji: Leszek Sykulski, Ku nowej Europie. Perspektywa związku Unii Europejskiej i Rosji, Instytut Geopolityki i Alfa24, Częstochowa 2011, 122 ss.

Dział: Recenzje