alt Arkadiusz Toś

Problem dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych odgrywa w polityce Polski istotną rolę już od początku lat 90. Podstawową wadą obecnego systemu zaopatrzenia Polski w gaz ziemny ma geograficzna struktura dostaw.

 

 
Dział: Analizy

alt Mariusz Ruszel

Eksploatacja gazu łupkowego może zakłócić dotychczasową geopolitykę gazociągów oraz zmienić kierunki dostaw tego surowca. Dotychczasowe prognozy związane z zasobami gazu łupkowego dają podstawy renegocjacji kontraktu gazowego PGNiG S.A. z Gazpromem.

Dział: Analizy