alt Tomasz Kapuśniak
  Jeśli nie dojdzie na Ukrainie do reform politycznych (systemowych), państwo to nie będzie w stanie uniknąć instrumentalnego traktowania przez innych.    
Dział: Analizy