alt Przemysław Sieradzan

Recenzja: Leszek Sykulski, Geopolityka. Słownik terminologiczny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009, 130 ss.

Geopolityka pozostaje w Polsce nadzwyczaj kontrowersyjną dziedziną życia intelektualnego. Wbrew pozorom przyczyną tych kontrowersji w mniejszym stopniu jest (bynajmniej nie powszechne!) skojarzenie z nazizmem i praktykami imperialistycznymi, w większym zaś przekonanie o jej nienaukowości i  anachroniczności.

Dział: Recenzje