alt dr Robert Potocki Recenzja: Maciej Olchawa, Imperialna Rozgrywka. Ukraina w geopolitycznej strategii Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2009, 247 ss.
Dział: Recenzje