alt  
Stanisław Wiąckowski
  Bezpieczeństwo energetyczne to najważniejsza sprawa dla każdego państwa. Polska jest krajem o wielu zasobach surowcowych. Jako jedyny kraj w Europie, Polska leży na czterech strukturach geologicznych.    
Dział: Analizy