nato-2002-summit  Stanisław Niewiński

Zbliżenie USA i Rosji jest dowodem na pewną oczywistą rzecz – Stany Zjednoczone nie poświęcą swoich relacji z Rosją dla Polski. Moskwa jest ze zrozumiałych względów znacznie cenniejszym partnerem dla Waszyngtonu, aniżeli Warszawa. Mocarstwa zawsze znajdą ze sobą porozumienie, słabszych jednocześnie traktując niczym pionki. geopolityka

Dział: Komentarze