alt Przemysław Sieradzan Recenzja: Rocznik bezpieczeństwa międzynarodowego 2009/2010, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010.
Dział: Recenzje