war_warriror_defgeopolityka  dr Jacek Reginia-Zacharski

Takie pojęcia jak wojna, czy też konflikt zbrojny nieustannie napotykają na koncepcyjny i interpretacyjny chaos, nieostrość definicji i wielość systemów klasyfikacji. Dlatego też w oczywistej sytuacji braku obowiązującej definicji konfliktu zbrojnego (ale również wojny) i wynikających z niej trudności w klasyfikacji zjawiska, właściwym wydaje się ukazanie całej gamy postulatów tyczących tej tematyki polemologicznej.

Dział: Analizy