ENP


  Marcin Domagała

Pod nazwą Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS) kryje się oficjalna polityka Unii Europejskiej, prowadzona względem unijnych państw sąsiedzkich, leżących wzdłuż północno-zachodniego wybrzeża atlantyckiego Afryki, znajdujących się wokół basenu Morza Śródziemnego oraz grupy zachodnich krajów postradzieckich na terenie Europy wschodniej i Azji zachodniej (Kaukaz) [1]. (geopolityka)

Dział: Publikacje

money_rule  dr Gracjan Cimek

Centrum obecnego świata stanowią główne państwa Zachodu: Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Japonia. USA i UE.  Wytwarzają one łącznie ok. 60% światowego PKB, a ich wymiana to 40% światowych obrotów. Tam koncentruje się kapitał i wielkie korporacje, a przede wszystkim produkcja o charakterze centralnym, tj. najbardziej zaawansowana technologicznie i przynosząca największe zyski. geopolityka

Dział: Analizy