alt ECAG/REGNUM Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych było współorganizatorem konferencji „Głosujemy na demokrację", która odbyła się 10 grudnia 2009 roku Berlinie w siedzibie niemieckiego dziennika Neues Deutschland.
Dział: Wybory