EU-no  Jakub Bizoń

Ludzie od zawsze starali się łączyć we wspólnoty, ale dochodziło do tego w oparciu o więzi plemienne lub wspólne cechy kulturowe danej grupy etnicznej. Próby łączenia, wykraczające ponad cechy narodowościowe, są z góry skazane na niepowodzenie.

Dział: Unia Europejska