LS_czol  Piotr A. Maciążek

Idea "Europy od Lizbony po Władywostok" lansowana m.in. przez Siergieja Karaganowa (a w Polsce Leszka Sykulskiego) staje się coraz modniejszą koncepcją geopolityczną. Stanowi ona pozornie logiczne rozwinięcie projektu Unii Europejskiej tzn. konstrukcji politycznej mającej uchronić stary kontynent przed nacjonalizmami i konfliktami,  oferując w zamian rozwój gospodarczy i dobrobyt. Mimo teoretyczno-naukowych podstaw jest to jednak idea fałszywa i szkodliwa dla polskiej racji stanu.

Dział: Komentarze