eurussum  Jacek Kujawa

W dniach 9-10 czerwca odbyłsię kolejny szczyt UE-Rosja. Zarówno politycy, jak i zwykli obywatele żywili nadzieje, że przyniesie on określone zmiany w dziedzinie polityki zagranicznej (ze szczególnym uwzględnieniem relacji bilateralnych) i w innych równie istotnych sferach, takich jak bezpieczeństwo regionalne.

Dział: Komentarze