alt
Łukasz Reszczyński

Recenzja: R. Rabka, Bałkany 1912-1913, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2010, 306 ss.

Zwycięstwo osiągnięte przez państwa Ligi Bałkańskiej podczas tzw. I wojny bałkańskiej jest zdecydowanie faktem niedocenianym. To efekt odwiecznej w tym regionie gry mocarstw, które nie mogły odmówić sobie udziału w pokonaniu Imperium Ottomańskiego.

Dział: Recenzje