altTomasz Formicki

Jest obowiązkiem uczyć się od wrogów.

Owidiusz

Wojskowe działania psychologiczne na płaszczyźnie taktyczno-operacyjnej oraz strategicznej mają w Niemczech długą tradycję. Dawniej nazywano je w armii niemieckiej „wojną psychologiczną". Obecnie zaś funkcjonują pod nazwą „Psychologische Kampffuhrung" - bojowe działania psychologiczne. Zarówno pod pierwszym, jak i drugim terminem kryje się „(...) planowe, ofensywne oddziaływanie wszelkimi środkami intelektualnymi i emocjonalnymi na psychikę, morale i postawę ludności cywilnej oraz sił zbrojnych państw przeciwnika w celu osłabienia i załamania ich woli oporu i walki, a tym samym wzmocnienia własnego frontu duchowego" [1].

Dział: Analizy