alt

geopolityka Łukasz Reszczyński

Rosyjska postawa w relacjach z Unią Europejską jest konsekwencją naturalnej troski o własne interesy. Postawa Brukseli – efektem ignorancji i braku pomysłu wobec Moskwy.

 

Dział: Publikacje
alt geopolityka Bogusław Kowalski

Współpraca liderów Unii Europejskiej: Francji i Niemiec z Rosją wchodzi w kolejny etap i przybiera charakter systematycznej, przemyślanej i długofalowej kooperacji gospodarczej. Już nie tylko wspólne projekty rozwijające sprzedaż w Europie głównych surowców rosyjskich: gazu i ropy, ale także zaawansowane inwestycje powiązane z transferem nowoczesnych technologii do Rosji. Na tym najbardziej zależy obecnej ekipie rządzącej w Moskwie.

 
Dział: Unia Europejska