alt dr Joanna Bocheńska
Strach czy rzeczywiste zaangażowanie? Hrant Dink wybitny ormiański dziennikarz, zamordowany w Turcji w styczniu 2007 roku, w swojej książce poświęconej relacjom turecko-ormiańskim stwierdzał z goryczą, że wszystkie działania mające związek z akcesją Turcji do struktur europejskich oparte są na strachu. Z jednej strony - wskazywał Dink, jest to strach przed byciem odrzuconym, z drugiej zaś - przed odrzuceniem, którego konsekwencje, jak wskazują niektórzy, dla Europy mogą być poważne.
Dział: Unia Europejska