alt Włodzimierz Marciniak   Czy rzeczywiście historia jest nauczycielką życia? Thomas Carlyle w Rewolucji francuskiej pisał, że historia jest kwintesencją plotki (distillation of rumour), a zdaniem Guy de Maupassanta historia jest fałszywą egzaltowaną staruchą (l'histoire, cette vielle dame exaltée et menteuse). Urodzony w Rosji amerykański publicysta Max Lerner zauważył, że historię zawsze piszą zwycięzcy. Natomiast Władimir Putin, który kiedyś przyznał się, że od wykładów uniwersyteckich wolał piwo, porównał niedawno historię do zapleśniałej bułki, z której każdy może wybierać według własnego życzenia rodzynki.    
Dział: Komentarze