alt Łukasz Reszczyński Recenzja: Adam R. Bartnicki, Elżbieta Kużelewska, "Wschód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, 260 ss.
Dział: Recenzje