turkisch_ambu  ECAG

Tureckie ambulanse wykorzystywane są do szmuglowania broni dla syryjskich rebeliantów z pogwałceniem konwencji genewskich, informują źródła rosyjskie. Urzędnicy NATO nie komentują tych zarzutów.

Dział: Syria_2012