booksy


  Piotr A. Maciążek

Co to znaczy prowadzić pragmatyczną politykę wschodnią? To znaczy - podejmować działania przynoszące korzyść państwu polskiemu. Korzyść tożsama z interesem państwa jest tu wartością nadrzędną, której należy podporządkować retorykę polityczną, działania dyplomatyczne oraz narzędzia tworzące ideologię państwową (polityka historyczna).

Dział: Komentarze