sobota, 01 czerwiec 2013 11:38

Europejski rząd Mołdawii

liberalni_demokraci_moldawii  Info ECAG

Po trwającym blisko 4 miesiące kryzysie politycznym, który zaowocował dymisjami premiera i przewodniczącego parlamentu – formacje dotychczasowej, liberalnej i proeuropejskiej koalicji parlamentarnej zdecydowały się odtworzyć swe porozumienie i sformować nowy (?) gabinet, w którym swe teki utrzymało 15 z 19 dotychczasowych ministrów. 

Dział: Mołdawia