alt

Arkadiusz Meller

Recenzja: Hans Herman Hoppe, Demokracja - bóg, który zawiódł, tł. Witold Falkowski, Juliusz Jabłecki, Fijor Publisching, Warszawa 2006, ss. 420.

Dział: Recenzje