środa, 07 październik 2009 08:26

Przemysław Sieradzan: Podręcznik geopolityki

alt Przemysław Sieradzan
Recenzja: Stanisław Otok: Geografia polityczna. Geopolityka. Ekopolityka. Globalistyka, PWN, Warszawa 2009, 222 ss.
Czuję pewną tremę przystępując do recenzji podręcznika akademickiego, autorstwa profesora nauk o Ziemi Stanisława Otoka pt. Geografia polityczna. Geopolityka. Ekopolityka.Globalistyka. Jest to bez wątpienia pozycja klasyczna, na której wychowywały się kolejne roczniki studentów politologii (nie jest tu wyjątkiem niżej podpisany).
Dział: Recenzje