euflagi02  Przemysław Benken

W ostatnim czasie bardzo wiele mówi się o ekonomicznych uwarunkowaniach załamania gospodarczego w strefie euro, pomijając nie mniej ważny aspekt społeczny recesji, kluczowy dla dalszego rozwoju i funkcjonowania Wspólnot Europejskich. Tekst niniejszy, będący zbiorem refleksji autora, przynajmniej w minimalnym stopniu aspiruje do wypełnienia tej luki.

Dział: Unia Europejska