alt Marcin Maroszek
Od kilku lat w Ameryce Łacińskiej widoczny jest znaczący wzrost wydatków na cele zbrojeniowe - z 24 miliardów USD w roku 2003, do ponad 47 miliardów USD w roku 2008[1]. Coraz częściej mówi się, że kraje latynoamerykańskie już uczestniczą lub są na skraju wkroczenia w wyścig zbrojeń.
Dział: Analizy