poniedziałek, 28 marzec 2011 06:34

Mateusz Piskorski: Którędy do celu?

Ku_Nowej_Europie


  dr Mateusz Piskorski

Recenzja: Leszek Sykulski, Ku Nowej Europie: perspektywa związku Unii Europejskiej i Rosji. Spojrzenie geopolityczne z Polski, Instytut Geopolityki i Alfa24, Częstochowa 2011 ss. 122.

Dział: Recenzje