saudi-bankers  Natalia Cieślewicz

Współczesny świat wymaga od ekonomistów nowego spojrzenia na kluczowe pojęcia. Często wiele z nich wymaga innej interpretacji albo nawet stworzenia na nowo. Jednym z takich terminów jest homo oeconomicus – któremu Adam Smith i John Stuart Mill nadali pierwotne znaczenie. W dobie kryzysu gospodarczego warto się mu bliżej przyjrzeć i zastanowić się, czy założenia o przewidywalności ludzkich zachowań i bezwzględności biznesu są nadal aktualne. 

Dział: Analizy