UE-UNRMS  dr Kamil Zajączkowski

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej zakłada konieczność zmian w wielu dziedzinach życia politycznego i ekonomicznego. Jedną ze szczególnie ważnych sfer, w których będą dokonywały się przeobrażenia, jest polska polityka wobec krajów pozaeuropejskich, w tym Afryki.

Dział: Unia Europejska