alt Kornel Sawiński
Relacja z II Zjazdu Geopolityków Polskich
W ostatnią sobotę (24 października) zakończył się w Warszawie-Rembertowie na Akademii Obrony Narodowej, II Zjazd Geopolityków Polskich. Trwająca dwa dni impreza zorganizowana została przez Instytut Geopolityki przy współudziale AON oraz Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.
Dział: Komentarze