Łukasz Reszczyński: Lata chwały polskiego wywiadu...

niedziela, 24 październik 2010 09:10

alt Łukasz Reszczyński

Recenzja: Andrzej Pepłoński, Wywiad Polski na ZSRR 1921-1939, Bellona, Warszawa 2010, 445 ss.

alt

Piotr A. Maciążek

Recenzja: Zachar Prilepin, Patologie, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010, 308 ss. 

alt

Łukasz Reszczyński

Recenzja: Robert D. Kaplan, Na wschód do Tatarii, Podróże po Bałkanach, Bliskim Wschodzie i Kaukazie, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010, 536 ss. geopolityka

Łukasz Reszczyński: Na geopolitycznym tropie

czwartek, 02 wrzesień 2010 08:40

alt

Łukasz Reszczyński

Recenzja: Witold Michałowski, Ałtajskie tropy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010, 244 ss.

alt

Piotr Maciążek

Recenzja: P. Vaugham, Zbigniew Brzeziński, Świat Książki, Warszawa 2010, 640 ss.

alt Łukasz Reszczyński

Recenzja: A. Danek, Stanisław Bukowiecki jako geopolityk, Częstochowa 2010, 124 ss.

Geopolityka to w Polsce dyscyplina wciąż jeszcze niszowa. Wobec deficytu wybitnych postaci tej nauki w naszym kraju, jak również wiedzy na temat ich poglądów, warto sięgnąć po najnowszą pozycję częstochowskiego Instytutu Geopolityki, która przybliża jedną z nich.

alt
Łukasz Reszczyński

Recenzja: R. Rabka, Bałkany 1912-1913, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2010, 306 ss.

Zwycięstwo osiągnięte przez państwa Ligi Bałkańskiej podczas tzw. I wojny bałkańskiej jest zdecydowanie faktem niedocenianym. To efekt odwiecznej w tym regionie gry mocarstw, które nie mogły odmówić sobie udziału w pokonaniu Imperium Ottomańskiego.

Łukasz Reszczyński: Anarchizm

wtorek, 06 kwiecień 2010 09:02
alt Łukasz Reszczyński Recenzja: Kołodziej W., Anarchizm. Źródła, jego twórcy, metody walki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, 238 ss.
alt
dr Robert Potocki
Recenzja: Saul Bernard Cohen, Geopolitics: The Geography in International Relations, wyd. II, New York 2009, 457 ss.
alt
Łukasz Reszczyński

Recenzja: Gazmend Kapllani, Krótki podręcznik przekraczania granic, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2009, 150 ss.
Strona 13 z 15