karpryw

dr Gracjan Cimek

Recenzja: Adam Jan Karpiński, Prywatna własność środków produkcji. Od ojcobójstwa do syna marnotrawnego, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk 2010, 150 ss.

giedroyc

  Piotr A. Maciążek

Recenzja: Magdalena Grochowska, Jerzy Giedroyc, wydawnictwo: Świat Książki, Warszawa 2010, ss. 720.

Maciej Tomecki: Po co nam wojna?

piątek, 31 grudzień 2010 08:15

wkz


  Maciej Tomecki

Recenzja: Robert Łoś, Jacek Reginia-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, ss. 456.


alt

Piotr A. Maciążek

Recenzja: red. Adam Daniel Rotfeld, Anatolij W. Torkunow, Białe plamy - Czarne plamy Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008), Wydawnictwo: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2010, 907 ss.

alt

Arkadiusz Meller

Recenzja: Hans Herman Hoppe, Demokracja - bóg, który zawiódł, tł. Witold Falkowski, Juliusz Jabłecki, Fijor Publisching, Warszawa 2006, ss. 420.

alt

Magdalena Cichuta

Recenzja: Grzegorz Kołodko, Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010,  318 ss.

 

alt
Arkadiusz Meller

Recenzja: Carl Schmitt, Lewiatan w teorii państwa Thomasa Hobbesa. Sens i niepowodzenie politycznego symbolu, tł. Mateusz Falkowski, posłowiem opatrzył Piotr Nowak, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.

Arkadiusz Meller: Krytycy demokracji

niedziela, 14 listopad 2010 11:33

alt

Arkadiusz Meller

Recenzja: pod red. Cezarego Kality i Adama Wielomskiego, Krytycy demokracji, Warszawa 2009, 337 ss.

Łukasz Reszczyński: Bałkańskie interesy

piątek, 05 listopad 2010 15:31

alt Łukasz Reszczyński


Recenzja: Patrycja Sokołowska, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa RFN wobec państw obszaru byłej Jugosławii w latach 1990 – 2005, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, 388 ss.

Strona 12 z 15