Ku_Nowej_Europie


  Piotr A. Maciążek

Recenzja: Leszek Sykulski, Ku Nowej Europie: perspektywa związku Unii Europejskiej i Rosji. Spojrzenie geopolityczne z Polski, Instytut Geopolityki i Alfa24, Częstochowa 2011, 122 ss.

Mateusz Piskorski: Którędy do celu?

poniedziałek, 28 marzec 2011 06:34

Ku_Nowej_Europie


  dr Mateusz Piskorski

Recenzja: Leszek Sykulski, Ku Nowej Europie: perspektywa związku Unii Europejskiej i Rosji. Spojrzenie geopolityczne z Polski, Instytut Geopolityki i Alfa24, Częstochowa 2011 ss. 122.

Ku_Nowej_Europie


  Witold Szirin Michałowski

Recenzja: Leszek Sykulski, Ku Nowej Europie: perspektywa związku Unii Europejskiej i Rosji, wydawnictwa: Instytut Geopolityki i Alfa24, Częstochowa 2011, 122 ss.

Ku_Nowej_Europie  dr Radosław Domke

Recenzja: Leszek Sykulski, Ku Nowej Europie: perspektywa związku Unii Europejskiej i Rosji. Spojrzenie geopolityczne z Polski, Instytut Geopolityki i Alfa24, Częstochowa 2011, ss. 122.

 

Ku_Nowej_Europie

  Marcin Domagała

Recenzja: Leszek Sykulski, Ku Nowej Europie: perspektywa związku Unii Europejskiej i Rosji, wydawnictwa: Instytut Geopolityki i Alfa24, Częstochowa 2011, 122 ss.

balkanykonfknig  Łukasz Reszczyński

Renenzja: M. Dymarski, Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw narodowych w XIX i na początku XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, ss. 303.

Okres przełomu XIX i XX wieku na Bałkanach w sposób zdecydowanie najbardziej klarowny pokazuje złożoność i mnogość mechanizmów geopolitycznych rządzących tym regionem.

kaszmirkniga


  Piotr A. Maciążek

Recenzja: Agnieszka Kuszewska, Indyjsko-pakistański konflikt o Kaszmir, Wydawnictwo PWN 2010, 339 ss.

pretorianie


  Łukasz Reszczyński

Recenzja: Piotr Kołakowski, Pretorianie Stalina. Sowieckie służby bezpieczeństwa i wywiadu na ziemiach polskich 1939-1945, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2010, 459 ss.

Działalność sowieckich służb specjalnych w okresie drugiej wojny światowej znakomicie przygotowywała grunt pod geopolityczną ekspansję rodzącego się mocarstwa.

konaraiz


geopolityka  Piotr A. Maciążek

Recenzja: Kirsten E. Schulze, Konflikt arabsko-izraelski, tł. Bartosz Hlebowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, 240 ss.

imperiumhiszp


  Arkadiusz Meller

Recenzja: Henry Kamen, Imperium Hiszpańskie. Dzieje rozkwitu i upadku, tł. Tomasz Prochenka, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2008, ss. 592. geopolityka

Strona 11 z 15