Borys Kagarlicki

Po upadku bloku radzieckiego w latach 1989–1991 mówienie o marksizmie jako o wiodącej czy choćby wpływowej szkole teoretycznej w krajach Europy Wschodniej byłoby co najmniej dziwne. Sam termin socjalizm” został tu w najwyższym stopniu zdyskredytowany.

Dział: Analizy

cranegeopolityka autor prof. Vladimir Caller y Salas

W pewnym sensie, początkowo projekt europejskiego zjednoczenia był przedłużeniem planu Marshalla, w którym nie było nic „pacyfistycznego”. Od samego początku pobudką tego planu było dążenie do rozpadu narodów na rzecz stworzenia jednego, wielkiego, ponadnarodowego państwa.

Dział: Analizy
wtorek, 06 kwiecień 2010 09:02

Łukasz Reszczyński: Anarchizm

alt Łukasz Reszczyński Recenzja: Kołodziej W., Anarchizm. Źródła, jego twórcy, metody walki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, 238 ss.
Dział: Recenzje