Andrzej Michał Łupina

W okres transformacji Polska weszła z siecią placówek przystosowaną w dużej mierze do strategicznych celów bloku radzieckiego, niemniej jednak pozwalającą na realizację aktywnej polityki wobec krajów afrykańskich. Wydawało się rzeczą logiczną, iż potencjał ten winien był być poddany dogłębnej ocenie dla jego wykorzystania w ramach całkowicie już suwerennej polityki zagranicznej naszego państwa. Tak się jednak nie stało...

Dział: Analizy

Jarocki_Turcja_Izrael  Michał Jarocki

Zaprawdę to niesamowite, jak wspólny wróg może skłonić nawet najbardziej zajadłe wobec siebie państwa do nawiązania współpracy. Relacje Izraela i Turcji nigdy nie były bowiem idealne. Co prawda jeszcze nie tak dawno obydwa podmioty współpracowały ze sobą dość namiętnie zarówno na poziomie politycznym jak i wojskowym. Niemniej jednak w bilateralnych relacjach stron zawsze dawało się odczuć pewien dystans oraz nieskrywaną nieufność.

Dział: Komentarze

geopolis ECAG

29 października ekspert ECAG Marcin Domagała wziął udział w audycji "Geopolis", emitowanej na antenie Radia Wnet. W programie omówiona została problematyka kierunków polskiej dyplomacji, a także wydolności strategicznej naszego kraju w kontekście polskiej geopolityki. W audycji wzięli też udział Paweł Soloch z Instytutu Sobieskiego oraz dr Przemysław Żurawski vel Grajewski z Uniwersytetu Łódzkiego.

Dział: W mediach

krzecz4


  Marcin Domagała

Recenzja: Andrzej Krzeczunowicz, Geopolityka i geostrategia, Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Częstochowie „Educator”, Czestochowa 2010, 121 ss.

Dział: Recenzje