syspollot

  dr Mateusz Piskorski

Recenzja: Łukasz Makowski, System polityczny Łotwy i jego związki ze sferą gospodarczą w dobie trzeciej fali demokratyzacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Toruń 2010, 312 ss.

Dział: Recenzje