wtorek, 06 wrzesień 2011 06:03

Sarah Scott: Graniczne wyzwania Unii Europejskiej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

transborder


  Sarah Scott

Recenzja: The European Union's Neighbourhood Challenge: Transborder Cooperation, Migration and Europeanization, red. Klaus Bachmann and Elżbieta Stadtmüller, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o. o., Wrocław 2011, 276 ss.

Zbiór “The European Union’s Neighbourhood Challenge: Transborder Cooperation, Migration and Europeanization” pod redakcją Klausa Bachmanna i Elżbiety Stadtmüller jest źródłem dogłębnej i intersującej analizy starań Unii Europejskiej o zacieśnienie współpracy z państwami będącymi objętymi projektem „Europejskiej Polityki Sąsiedztwa”. Książka skupia się szczególnie na wschodnich sąsiadach UE – Ukrainie, Rosji i Mołdawi; ale omawiane są również państwa objęte Partnerstwem Śródziemnomorskim. Zawarte są w niej teksty trzynastu autorów, a każdy z nich bardzo dobrze przedstawia inny aspekt polityki UE względem migracji.

Cały zbiór jest podzielony na trzy części: „UE i działalność państw członkowskich”, „Sąsiedzi UE” i „Problematyka migracji”. Te części tworzą wspólnie złożoną i różnorodną linię argumentacji. Zawarte w niej są bardzo ciekawe studia poszczególnych przypadków, aczkolwiek można zauważyć tendencję do skupiania się na Europie Wschodniej, a szczególnie Rosji. Wiele z pomysłów dotyczących poszczególnych państw można łatwo ekstrapolować na całą Unię. Jest to jednak niemożliwe w przypadku równie wielu z nich. Wszystkie artykuły jednak pozostają bardzo ożywczymi intelektualnie, a każdy z nich dostarcza unikalnego spojrzenia na problematykę przedstawianą w zbiorze. Największą wadą „The European Union’s Neighbourhood Challenge” pozostaje fakt, że w końcówce zabrakło konkluzji cementującej wszystkie pomysły przedstawione w zbiorze. Takie podsumowanie jest konieczne w pracy prezentującej tak szeroką gamę idei i informacji. Innym problemem jest fakt, iż praca, pomimo swej intencji, by omówić UE jako całość, miejscami analizuje wyłącznie Polskę, bez szerszego spojrzenia na resztę Unii.

Część pierwsza „The European Union’s Neighbourhood Challenge” składa się z czterech artykułów. Pierwsze dwa rozdziały przedstawiają możliwości i działania UE, podczas gdy dwa następne skupiają się tylko na polityce Polski. Tekst Magdaleny Kozub „The European Union – A Normative Power Actor” przedstawia UE, jako podmiot używający mocy normatywnej w polityce międzynarodowej, analizując równocześnie użytkowanie zwrotu „podmiot” w stosunkach międzynarodowych.

Max Paiano w swoim tekście „The Civilian Power Next door: Conditionality and the European Nieghbourhood Policy” stosuje perspektywę republikańską, by rozważyć posługiwanie się swoją potęgą przez Unię, szczególnie w kwestii warunków stawianych kandydatom w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa (EPS). Pomimo tego, że UE twierdzi, iż warunki tam przedstawiane nie są narzucane, a przyjmowane za obopólną zgodą, Paiano dowodzi, że Unia używała „przymusowej warunkowości” (coercive conditionality) przez dziesięciolecia, szczególnie w okresie po rozpadzie Związku Radzieckiego.

Artykuł Pauliny Pospiesznej, zatytułowany „New EU Member States Taking the Lead In Democracy Aid: The Polish Case” ma na celu spojrzenie na unijną politykę wspierania demokracji, z Polską jako przykładem. Jednakże, jak zauważona wcześniej, pomimo bardzo dobrego omówienia działań Polski na Białorusi i Ukrainie, zabrakło szerszego spojrzenia na działania całej Unii.

Ostatni artykuł w tej części to „Former Eastern Borderlands of Poland In the Current Mindset and Policy of the Polish State” Jakuba Boguckiego, w którym autor analizuje politykę RP względem mniejszości polskiej na wschodzie poprzez pryzmat uwarunkowań historycznych. Raz jeszcze, mimo wysokiej jakości samego artykułu, zabrakło powiązania z ideą przewodnią całego zbioru, omówienia, jak działania Polski wpisują się w szersze działania UE.

Część druga, „The EU’s Neighbours” (Sąsiedzi UE) również składa się z czterech artykułów. Pierwszy z nich, „Neighbourhood and Soft Power on Europe’s Doorstep: Russia, Ukraine, Moldova”, autorstwa Andrieja Makryczewa skupia się głównie na Rosji, porównując jej politykę w państwach „bliskiej zagranicy” (szczególnie na Ukrainie i w Mołdawii) z EPS oraz przemyśleniach o użyteczności metod Szkoły Angielskiej w rozważaniach na temat obszaru byłego Związku Radzieckiego.

Tekst Olhi Lukasz „Transborder Cooperation: Economic and Anvironmental Bases of Mechanism Creation and Efficency Estimation. Case Study on Ukraine-Russia Frontier Regions” usiłuje stworzyć strategie, mające na celu zwiększenie wydajności we współpracy transgranicznej, bazując na przykładzie Rosji i Ukrainy. Mimo analizy kwantytatywnej i bardzo dogłębnym zbadaniu wzajemnych relacji ukraińsko-rosyjskich, autorka nie wyjaśnia zastosowania swojej pracy do problematyki UE.

„Russia In the EU Northern Dimension Initiative: The Network Governance Revisited” Wiktoriji Chasson omawia Inicjatywę Wymiaru Północnego Unii Europejskiej i jej zastosowanie jako medium komunikacji z Rosją.

Ostatnia praca w tej części, „Europe’s Negihbourhood Policy? Lessons and Prospects: The Case of Morocco” Mehdiego Lahlou’a przedstawia marokańskie dążenia do wzmocnienia swoich relacji z Unią. Autor twierdzi, że z uwagi na kwestię afrykańskich migracji do Europy, relacje na linii Bruksela – Rabat będą zdecydowanie wzrastały na znaczeniu w nadchodzących latach. Ta część zbioru udanie przybliża problematykę transgraniczną i konkretne przykłady dobrze ilustrujące wybrane tematy. Pomimo skupienia się na Europie Wschodniej (a szczególnie Rosji), artykuły dogłębnie analizują swe poszczególne, wąskie dziedziny. Naturalnie, ta część mogłaby być bardziej ogólną i szerszą, ale stałoby się to kosztem kilku niezmiernie fascynujących studiów przypadków.

Ostatnia część „The European Union’s Neighbourhood Challenge”, „Dealing with migration” zamuka cały zbiór i składa się z trzech tekstów. Artykuł Mathijsa van Dijka „Safeguarding the Area of Freedom, Security and Justice: The EU’s Global Approach to Migration” określa migrację, jako zagrożenie dla bezpieczeństwa UE oraz przedstawia tezę, że zabezpieczanie migracji z każdą chwilę staje się coraz bardziej palącą kwestią.

„The EU, Russia and Migration Cooperation in the Eastern Partnership Countries: The Cases of Readmission, Border Management and Visas” autorstwa Raül Hernândez i Sagrery raz jeszcze spogląda na stosunki UE z Europą Wschodnią, choć tym razem jest to szersze spojrzenie, obejmujące znaczenie tych relacji dla całej Unii.

Ostatni artykuł zbioru, „Member States’ Influence on the Externalization of European Migration Policies: The Case of Spain and the Mediterranean Neighbourhood” Armando García G., z powodu swego skupienia się na Hiszpanii, może nie był najtrafniejszym wyborem na zakończenie tego zbioru. Jeden z artykułów prezentujących bardziej ogólnoeuropejski punkt widzenia mógłby być w tym miejscu lepszy; jednakże ten tekst przedstawia kilka ważnych spostrzeżeń na temat polityki imigracyjnej w Hiszpanii.

Podsumowując, „The European Union’s Neighbourhood Challenge” dostarcza wiele bardzo interesujących obserwacji na temat różnych obszarów relacji Unii z zewnętrznymi państwami, szczególnie w obszarze współpracy w dziedzinie migracji. Jej najpoważniejszą wadą jest brak podsumowania, które pozwoliłoby połączyć główne wątki w spójną konkluzję. Mimo tego, zbiór pozostaje niezwykle silną kontrybucją na polu badań EPS i transgranicznej współpracy pomiędzy UE, a jej sąsiadami.

Tłumaczenie: Krzysztof Kokoszczyński

Książka do nabycia w księgarni internetowej Wydawnictwa.

Czytany 7396 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 październik 2014 00:04